UiA med Off. PhD-kandidater i e-helse

Kristiansand kommune og Sørlandet Sykehus HF har, i samarbeid med UiA, fått gjennomslag for to doktorgradssøknader i nyordningen Offentlig sektor PhD i Norges Forskningsråd.

Les mer >

Konferanse om tjenesteinnovasjon og omsorgsteknologi

20. mai arrangeres Omsorgsteknologikonferansen i Bergen. Dette er tredje gang konferansen avholdes. Sammen med sentrale aktører setter Høgskolen i Bergen fokus på innovasjon i helsetjenesten ved hjelp av teknologi.

Les mer >

Tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat sektor for innovasjon i helse- og omsorgsfeltet

Av: dekan Roger Lian, Høgskolen i Gjøvik

Medlemsinstitusjonene i Arena Ny Omsorg (ANO) var 17. mars 2014 samlet på Gardermoen for å gjennomføre vårens workshop. Fokus var hvordan akademia må utnytte tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat sektor for å fremme innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. Tre eksterne innledere med hver sin spisskompetanse på feltet, rammet inn arbeidet for de 20 deltakerne som skulle utarbeide konkrete strategier relatert til ANOs videre arbeid.

Les mer >

Innovasjon i privat og offentlig sektor

Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer og SINTEF Raufoss Manufacturing skal i et nytt forsknings- og kompetanseklyngeprosjekt bedre samarbeidet rundt innovasjon mellom privat og offentlig sektor.

Les mer >

Bidragsinvitasjon - Scandinavian Conference on Health Informatics 2014

Av: Carl Erik Moe, Senter for ehelse og omsorgsteknologi - Universitetet i Agder

Scandinavian Conference on Health Informatics (SHI) er en årlig konferanse som alternerer mellom Norge, Sverige og Danmark. I fjor ble den arrangert i København med vel 60 deltakere, og i år inviterer vi til konferanse i ved Universitetet i Agder på den nye campusen i Grimstad, 21.-22. august. Det er nå åpnet for å sende inn bidrag. Alle bidragene vil bli gjenstand for fagfellevurdering (peer review). Fristen for å sende inn er 15. mai. Se mer her: http://www.shi2014.org/call-for-submissions/

Les mer >